A LƯỢNG - THÀNH VINH 10

A LƯỢNG - THÀNH VINH 10

A LƯỢNG - THÀNH VINH 10

A LƯỢNG - THÀNH VINH 10

công trình sử dụng sản phẩm nhôm xingfa nhập khẩu , cửa sổ dùng nhôm xingfa Việt , của phòng dùng cửa nhựa lõi thép kết hợp với kính cường lực 8mm , tao sự an toàn và vững chắc cho ngôi nhà của bạn

 

Nhìn tổng thể ngôi nhà 

Cửa đi phòng ngũ và cửa vệ sinh dùng cửa nhựa lõi thép 

Cửa sổ lùa 2 cánh dùng nhôm xingfa nhập khẩu dày 2.0 mm

Chia sẻ: