CÔNG TRÌNH VINCOM - NGÔ QUYỀN - ĐÀ NẴNG

CÔNG TRÌNH VINCOM - NGÔ QUYỀN - ĐÀ NẴNG

CÔNG TRÌNH VINCOM - NGÔ QUYỀN - ĐÀ NẴNG

CÔNG TRÌNH VINCOM - NGÔ QUYỀN - ĐÀ NẴNG

Công trình sử kính CL 15 mm và phụ kiện VVP

 

Công nhân cty QUÝ DANH NGHĨA  đang cho kính lên cẩu trục Công nhân cty QUÝ DANH NGHĨA đang lắp cửa Lề Sàn và Mái che 

Chia sẻ: